Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 
 
วีดีทัศน์แนะนำ อบต.
   วีดีทัศน์บรรยายสรุป ประวัติความเป็นมา และข้อมูลทั่วไปของ อบต. ได้ที่นี่..
ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ร่วมจัดประชุมออกแบบการรณรงค์ ลดเมา เพิ่มสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 และติดตามงานด้านการเงิน นโยบายฯ รวมทั้งกิจกรรมที่ทำ โดยมีเครือข่ายเข้าร่วม 20 อปท

ร่วมจัดประชุมออกแบบการรณรงค์ ลดเมา เพิ่มสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 และติดตามงานด…

18-12-2560 Hits:106

โครงการปฏิบัติธรรม ลดเมาเพิ่มสุข "ลานธรรมสายใยความรู้สู่ชุมชน"

โครงการปฏิบัติธรรม ลดเมาเพิ่มสุข "ลานธรรมสายใยความรู้สู่ชุมชน"

05-12-2560 Hits:83

จัดงานประเพณีบุญเดือนแปด กวนข้าวทิพย์ ประจำปี 2560

จัดงานประเพณีบุญเดือนแปด กวนข้าวทิพย์ ประจำปี 2560

30-08-2560 Hits:210

การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ปี 2560  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ

การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ปี 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจร…

29-08-2560 Hits:129

ร่วมกับเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมที่โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมกับเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมที่โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวั…

03-08-2560 Hits:143

ประชาสัมพันธ์ ตำบลนาเจริญ ฮักแพงแงงกัน ตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วมใน 3 จังหวัด

ประชาสัมพันธ์ ตำบลนาเจริญ ฮักแพงแงงกัน ตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสพภ…

02-08-2560 Hits:137

  • ราคากลาง
  • ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  • เอกสารประชาสัมพันธ์
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 33.3%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
หนังสือราชการของ สถ.
  • สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว
  • ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
  • ศิลปวัฒนธรรมประพณี

Error: No articles to display

Error: No articles to display

Error: No articles to display