Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 33.3%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 • ไม่มีกระทู้แสดง

รายละเอียดการกำหนดราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง

Share

รายละเอียดการกำหนดราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์รถยนต์สาวนกลาง

ราคากลาง 787,000.-บาท

-  เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400  ซีซี

-  แบบดับเบิ้ลแค็บ

 1. เป็นกระบะสำเร็จรูป
 2. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ  4 ประตู
 3. เป็นราคารวมเครื่องปรับอาการศ
 4. ราคารวมภาษีสรรพสามิตร

คุณลักษณะทั่วไป

 1. เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) กระบะสำเร็จรูป ขนาด 1 ตัน  ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบยกสูง ดับเบิ้ลแค็บ  (4 ประตู)
 2. กระจกประตูปรับขึ้น-ลง ด้วยระบบไฟฟ้าทั้ง 4 บาน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
 3. มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
 4. สีรถเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
 5. ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
 6. กระบะหลัง ติดตั้งกระบะไลน์เนอร์
 7. ติดฟิล์มกรองแสงกระจกทุกบานรอบคัน  (ใช้ฟิล์มกรองแสง 60%)
 8. มีเครื่องปรับอากาศเป็นแบบฝังในคอนโซล
 9. มีวิทยุและเครื่องเล่น แผ่น CD,MP3 พร้อมช่องเสียบ USB,AUX  ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
 10. มีเซ็นทรัลล็อคพร้อมกุญแจรีโมท  ระบบป้องกันการโจรกรรม
 11. ระบบเกียร์ธรรมดา
 12. ล้อกระทะเหล็กฝาครอบ ขนาด 17 นิ้ว  พร้อมยาง
 13. พ่นกันสนิมรถยนต์ภายในและภายนอกทั้งคัน

ระบบเครื่องยนต์

 1. เป็นเครื่องยนต์ 4 สูบแถวเรียง  หรือดีกว่า
 2. มีกำลังแรงบิดไม่น้อยกว่า  340 นิวตันเมตร ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน  1,500  รอบต่อนาที เพื่อประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
 3. ความจุกระบอกสูบเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า  2,400  ซีซี 
 4. ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น  แบบคอมมอลเรล  หรือดีกว่า
 5. มีมาตรฐานไอเสีย  ยูโร 4
 6. น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล

  แซลซีส์/ระบบขับเคลื่อน

 1. ระบบขับเคลื่น 2 ล้อ หรือดีกว่า
 2. เกียร์ธรรมดาไม่น้อยกว่า 5 สปีด
 3. ระบบกันสะเทือน แบบอิสระปีกนกคู่ หรือแหนบและโช๊คอัพ กันสะเทือน
 4. ระบบเบรก  ดิสก์เบรกคู่หน้า-ดรัมเบรกหลัง
 5. พวงมาลัย  เป็นแบบพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง

ล้อ

 1. ล้อกระทะเหล็ก ฝาครอบ ขนาด 17 นิ้ว พร้อมยาง
 2. ล้ออะไหล่  กระทะเหล็ก  พร้อมยาง

  กระจก

 1. กระจก บังคับด้วยระบบไฟฟ้า
 2. มีระบบกันขโมย  เซ็นทรัลล็อค/กุญแจรีโมท

ความปลอดภัย

 1. โครงสร้าง  เป็นแบบโครงสร้างนิรภัย
 2. ถุงลมนิรภัย  มีถุงลมนิรภัยคู่หน้า
 3. เข็มขัดนิรภัย  มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง

อุปกรณ์มาตรฐาน

 1. กันชนหลังเพื่อการขึ้นลงสะดวกสบาย
 2. กระจกมองข้าง
 3. บันไดข้างมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
 4. สัญญาณเตือนต่าง ๆ  มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
 5. นาฬิกาดิจิตอล
 6. ไฟหน้าสองสว่างตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
 7. ติดตั้งเครื่องเสียงสามารถเล่นแผ่น CD,MP3 พร้อมช่องเสียบ USB,AUX 
 8. พวงมาลัยเพาเวอร์
 9. เซ็นทรัลล็อค  กุญแจรีโมท  ระบบป้องกันการโจรกรรม
 10. ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า  1 ช่อง ขนาด 12 โวลต์

อุปกรณ์มาตรฐานอื่น ๆ

 1. แม่แรงพร้อมด้าม                               จำนวน  1 ชุด       
 2. ประแจถอดล้อ                                    จำนวน  1  ชุด
 3.  ประแจปากตาย                                  จำนวน  1  ชุด
 4. ไขควง                                                  จำนวน  1 ชุด
 5. มีเครื่องมือประจำรถครบถ้วนตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

 มีหนังสือคู่มือรถยนต์   คู่มือการใช้และบำรุงรักษา  จำนวน  1 ชุด  ตามมาตรฐานโรงงานและอุปกรณ์อื่นนอกจากที่กำหนดที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามรูปแบบ (Catalog) ที่แนบท้ายสัญญา

รายละเอียดและเงื่อนไขประกอบคุณลักษณะเฉพาะเงื่อนไขผลิตภัณฑ์

 1. ผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบถูกต้องครบถ้วนตาม พรบ.  และกฏหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการเข้ารับบริการ

เงื่อนไขการส่งมอบ

 1. ต้องส่งมอบในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันที  มีอุปกรณ์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตครบถ้วนและระยะทางการใช้งานต้องไม่เกิน 300 กิโลเมตร  และมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง
 2. ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพการใช้งาน ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  3  ปี หรือระยะทาง 100,000  กิโลเมตร  แล้วแต่กรณี สุดแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน  หากมีการชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติ  ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า  เว้นแต่กรณี  เกิดอุบัติเหตุ  หรือภัยธรรมชาติ

เงื่อนไขการจดทะเบียน

 1. ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียน  พร้อมโอนในนามผู้ถือกรรมสิทธิ์  อบต.นาเจริญ และ  พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535  ให้แล้วเสร็จภายในวันส่งมอบ โดยผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ข้อกำหนดอื่น ๆ

 1. ผู้ขายต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาพร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา
 2. รถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานในจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)  พร้อมแสดงชื่อ  ที่อยู่  สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ
 3. ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกแสดงรายการ  รายละเอียดของตัวรถและยี่ห้อ  รุ่นของฟิล์มกรองแสง  เพื่อประกอบการพิจารณา
 4. ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีสรรพสามิต และค่าใช้จ่ายทั้งหลายที่อาจมีไว้แล้ว
 5. ติดสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ  ขนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า 25  เซนติเมตร  และอักษรชื่อเต็มของ อบต.นาเจริญ  ขนาดสูงไม่น้อยกว่า  5  เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า 7.5 เซนติเมตร  ไว้ด้านข้างนอกรถทั้งสองข้างพร้อมเลขครุภัณฑ์  และข้อความ  “ ใช้ในราชการเท่านั้น ”  ติดสติ๊กเกอร์สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทนไว้ด้านข้าง นอกรถยนต์ทั้งสองข้าง
 6. ผู้ขายจะต้องส่งมอบทะเบียนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อก่อนการเบิกจ่ายเงิน
 7. ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ที่เสนอราคา
 8. ขณะที่ผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  จะต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่น ๆ  เต็มตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมที่จะใช้งานได้ทันที
 9. ดำเนินการจดทะเบียนรถดังกล่าวในนาม อบต.นาเจริญ  ภายใน 7 วัน  นับถัดจากวันที่ อบต.นาเจริญ ได้ออกหนังสือมอบอำนาจให้  โดยผู้ขายเป็นผุ้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 10. รับประกันความเสียหายของเครื่องยนต์อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา   3 ปี  หรือ 100,000 กิโลเมตร  นับจากวันที่ส่งมอบ
 11. มีบริหารตรวจสอบ  (SERVICE)  ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง  คือระยะ 1,000  กิโลเมตร/10,000  กิโลเมตร และ 20,000  กิโลเมตร  โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ  ทั้งสิ้น
 12. กำหนดส่งมอบภายใน  30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
 13. ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีสรรพสามิต  และค่าใช้จ่ายทั้งหลายที่อาจจะมีไว้แล้ว

 

ลงชื่อ นายพนม    ศรีพิกุล    ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  ส.อศราวุฒิ     จันทรังษี  กรรมการ

ลงชื่อ  นายวิทยา     จันทร์เลื่อน   กรรมการ