Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 33.3%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ

กฎ กติกา มารยาท

 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ ขอแจ้งกฎ กติกา มารยาท การใช้งานเว็บบอร์ด ดังนี้

  1. เว็บบอร์ดนี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไปและสมาชิกเว็บไซต์ สามารถโพสต์หรือตั้งกระทู้ได้ โดยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้งานเว็บบอร์ดอย่างเคร่งครัด
  2. ห้ามไม่ให้มีการโพสต์หรือตั้งกระทู้ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ ชาติ ศานา พระมหากษัตริย์ การเมือง หรือสถานะการณ์ต่างๆ อันอาจจะก่อให้เกิดความแตกแยกของคนในสังคม
  3. ห้ามไม่ให้มีการโพสต์ที่เป็นการดูหมิ่น เหยียดหยาม ดูถูก สถาบัน กลุ่มบุคคล ตัวบุคคล เพื่อหวังให้เกิดการอับอาย เสียชื่อเสียง เพื่อกลั่นแกล้ง หรือเพื่อเป็นการระบายความแค้นส่วนตัว ใดๆ ทั้งสิ้น
  4. เว็บบอร์ดนี้เป็นเว็บบอร์ดของ หน่วยงานราชการ กรุณาใช้คำสุภาพ ถูกหลักภาษาไทย ไม่ควรใช้ศัพท์แสลง
  5. การเขียนบทความหากมีเนื้อหาหรือแหล่งที่มาจากที่อื่นกรุณาให้เครดิตกับเจ้าของบทความด้วย
  6. การเขียนกล่าวพาดพิงหรืออ้างอิงถึงผู้อื่น โปรดให้ความเคารพสิทธิ์แก่เจ้าของนามด้วย
  7. การวาง Link ของ URL โปรดวางเฉพาะ URL ที่ไปยังเว็บไซต์หน้าหลักเท่านั้น ห้ามวาง URL ที่ Link ไปยังไฟล์โดยตรงเป็นอันขาด

 

เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.072 วินาที