Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 33.3%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ปี 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ

      วันที่ 29 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ จัดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ปี 2560 มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกับเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมที่โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

      วันที่ 3 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมที่โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาเจริญ ผู้สูงอายุยังคงร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา ผู้สูงอายุมีความสุขที่ได้มาพบมากัน ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ ตำบลนาเจริญ ฮักแพงแงงกัน ตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วมใน 3 จังหวัด

      วันที่ 2 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ ประชาสัมพันธ์ ตำบลนาเจริญ ฮักแพงแงงกัน ตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วมใน 3 จังหัวด ได้แก่ จ.ร้อยเอ็ด จ.กาฬสินธุ์ จ.มหาสารคาม เเละจ.อุบล จุดรับบริจาคอยู่ ณ.ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ ซึ่งสิ่งที่ได้รับบริจากจะออกเดินทาง วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 07.00 น. 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการแก้ปัญหาผักตบชวา ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ บริเวณห้วยตำแย

      วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 นายอนิรุทธิ์ ภาวะนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ร่วมโครงการแก้ปัญหาผักตบชวา ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ บริเวณห้วยตำแย

 

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ นำเทียนเข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแห่งเทียนพรรษา ประจำปี 2560

      วันที่ 9 กรกฎาคม 2560 นายอนิรุทธิ์ ภาวะนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ นำเทียนเข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแห่งเทียนพรรษา ประจำปี 2560 จังหวัดอบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วม " กิจกรรม เดิน - วิ่ง OLYMPIC DAY 2017 " ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ( หลังเก่า )

       เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 นายอนิรุทธิ์ ภาวะนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ และอสม.ตำบลนาเจริญ เข้าร่วม " กิจกรรม เดิน - วิ่ง OLYMPIC DAY 2017 " ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ( หลังเก่า )

อ่านเพิ่มเติม...