Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 33.3%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ตำบลนาเจริญ ฮักแพงแงงกัน ตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วมใน 3 จังหวัด

      วันที่ 2 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ ประชาสัมพันธ์ ตำบลนาเจริญ ฮักแพงแงงกัน ตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วมใน 3 จังหัวด ได้แก่ จ.ร้อยเอ็ด จ.กาฬสินธุ์ จ.มหาสารคาม เเละจ.อุบล จุดรับบริจาคอยู่ ณ.ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ ซึ่งสิ่งที่ได้รับบริจากจะออกเดินทาง วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 07.00 น. 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการแก้ปัญหาผักตบชวา ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ บริเวณห้วยตำแย

      วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 นายอนิรุทธิ์ ภาวะนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ร่วมโครงการแก้ปัญหาผักตบชวา ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ บริเวณห้วยตำแย

 

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ นำเทียนเข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแห่งเทียนพรรษา ประจำปี 2560

      วันที่ 9 กรกฎาคม 2560 นายอนิรุทธิ์ ภาวะนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ นำเทียนเข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแห่งเทียนพรรษา ประจำปี 2560 จังหวัดอบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วม " กิจกรรม เดิน - วิ่ง OLYMPIC DAY 2017 " ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ( หลังเก่า )

       เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 นายอนิรุทธิ์ ภาวะนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ และอสม.ตำบลนาเจริญ เข้าร่วม " กิจกรรม เดิน - วิ่ง OLYMPIC DAY 2017 " ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ( หลังเก่า )

อ่านเพิ่มเติม...

จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน "หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์"

       วันที่ 29 มิถุนายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน "หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์" ประจำปี2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ

อ่านเพิ่มเติม...

จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารร่างกายสำหรับผู้สูงอายุ

     วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารร่างกายสำหรับผู้สูงอายุ โดยวิทยากรครูปลานักกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาลพระยุพราชเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...