Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 33.3%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมเปิดโครงการถนนสายวัฒนธรรม กับ ลดเมาเพิ่มสุข กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในวันวิสาขบูชา และการทำบุญครบรอบก่อตั้งวัดป่าห่องเตย 26 ปี

     วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญบริหารงานโดย นายอนิรุุทธิ์  ภาวะนา  นายกอบต.นำพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญร่วมเปิดโครงการถนนสายวัฒนธรรม กับ ลดเมาเพิ่มสุข กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในวันวิสาขบูชา และการทำบุญครบรอบก่อตั้งวัดป่าห่องเตย 26 ปีณ วัดป่าบ้านห่องเตย ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลฯ ประธานในพิธีเปิดโดยนายเมธาศิษฏ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอเดชอุดม 

อ่านเพิ่มเติม...

จัดกิจกรรม eleven in one ตุ้มโฮมฝายน้ำล้น

     วันที่ 18 เมษายน 2560  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญบริหารงานโดย นายอนิรุุทธิ์  ภาวะนา  นายกอบต.นำพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญจัดกิจกรรม eleven in one ตุ้มโฮมฝายน้ำล้น ในพื้นที่สร้างสรรค์ฝายน้ำล้น และเปิดถนนสายวัฒนธรรม ภายใต้กิจกรรมมีการตักบาตรและมีการละเล่นดนตรีพื้นบ้านวงโปรงลางของเด็กเยาวชน การเต้นประกอบเพลงของเยาวชนและผู้สูงอายุทั้งนี้ยังมีการสวดสรภัญญะตามบทสวดลดเมาเพิ่มสุขของกลุ่มเยาวชนและกลุ่มแม่บ้าน จากนั้นเป็นการมอบเกียรติบัตรให้แก่ บุคคลและกลุ่มตัวอย่างตัวอย่าง ที่ ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และต่อด้วยกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ

อ่านเพิ่มเติม...

จัดกิจกรรมร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาด ณ บ้านโนนบาก หมู่ที่ 3

     วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญบริหารงานโดย นายอนิรุุทธิ์  ภาวะนา  นายกอบต.นำพนักงานส่วนตำบลงค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญร่วมกับชุมชนบ้านโนนบาก หมู่ที่ 3 จัดกิจกรรมร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาด ณ บ้านโนนบาก หมู่ที่ 3 

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญออกให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2560

     ระหว่างวันที่ 7- 28 กุมภาพันธ์ 2560  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญบริหารงานโดย นายอนิรุุทธิ์  ภาวะนา  นายกอบต.มอบหมายงานกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญออกให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับชำระภาษี เก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน และ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ในเขตตำบลนาเจริญ ระหว่างวันที่ 7- 28 กุมภาพันธ์ 2560 ใกล้ทีใหนไปใช้บริการตามตารางที่แจ้ง

อ่านเพิ่มเติม...

นายกอบต.เยี่ยมชมสวนเศรษฐกิจพอเพียงสัมมาชีพ บ้านนาเจริญหมุ่ที่ 1

     วันที่ 23 มกราคม 2560  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญบริหารงานโดย นายอนิรุุทธิ์  ภาวะนา  นายกอบต.เยี่ยมชมสวนเศรษฐกิจพอเพียงสัมมาชีพ บ้านนาเจริญหมุ่ที่ 1

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ " ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งร่วมรณรงค์ปลอดเหล้าลดอุบัติเหตุจราจร " ร่วมกับ สสส.

     วันที่ 23 มกราคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญบริหารงานโดย นายอนิรุุทธิ์  ภาวะนา  นายกอบต.แจ้งว่าหากท่านเห็นแผ่นซีดีเก่าติดอยุ่ทั่วทั้งตำบลเนื่องจากการจัดทำโครงการ " ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งร่วมรณรงค์ปลอดเหล้าลดอุบัติเหตุจราจร " ร่วมกับ สสส. เพราะฉะนั้นการติดแผ่นซีดีก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะเป็นการป้องกันจุดเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆ 

อ่านเพิ่มเติม...