Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 33.3%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวเกษราภรณ์ โพธิ์ขาว นำคณะผู้นำชุมชนเยี่ยมชม แหล่งเรียนรู้ของตำบลนาเจริญ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านเกษตร และปลอดสารพิษ ok.farm

     วันที่ 5 ตุลาคม 2559 นางสาวเกษราภรณ์ โพธิ์ขาว นำคณะผู้นำชุมชนเยี่ยมชม แหล่งเรียนรู้ของตำบลนาเจริญ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านเกษตร และปลอดสารพิษ  ok.farm

อ่านเพิ่มเติม...

ท่านนายกอนิรุทธิ์ ภาวะนา พร้อมกับท่านปลัดเอนก พจมานเมธี ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของหมู่บ้าน ในเขต อบต.นาเจริญ

     วันที่ 12 กันยายน 2559 ท่านนายกอนิรุทธิ์ ภาวะนา พร้อมกับท่านปลัดเอนก พจมานเมธี ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของหมู่บ้าน ในเขตอบต.นาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ และนักศึกษา ม.อุบล ออกสำรวจข้อมูล เพื่อประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติราชการของ อบต.นาเจริญ

     วันที่ 4 กันยายน 2559อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ และนักศึกษา ม.อุบล ออกสำรวจข้อมูล เพื่อประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติราชการของ  อบต.นาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

อบต.นาเจริญ รับรางวัล ชนะเลิศ ประเภท เทียนโบราณดั้งเดิม ในงานแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2559

     วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประเภท เทียนโบราณดั้งเดิม ในงานแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2559

 

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญทุกท่าน ชมและเชียร์ต้นเทียนจาก อบต.นาเจริญ ในงานแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2559

     วันที่ 18 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ ขอเชิญทุกท่าน ชมและเชียร์ต้นเทียนจาก อบต.นาเจริญ ในงานแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2559

 

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลนาเจิญผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ร่วมออกมาใช้สิทธิ์ ออกเสียงประชามติ

     ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกําหนดวันออกเสียงประชามติ โดยกำหนดให้ วันที่ 7 ส.ค.2559 เป็นวันออกเสียงประชามติ ในประเด็นดังต่อไปนี้ คือ 1.ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ 2. ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบประเด็นเพิ่มเติมของสนช. ที่ให้รัฐสภาเป็นผู้พิจารณาเลือกนายกรัฐมนตรี

 

อ่านเพิ่มเติม...