Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 33.3%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกอบต.เยี่ยมชมสวนเศรษฐกิจพอเพียงสัมมาชีพ บ้านนาเจริญหมุ่ที่ 1

     วันที่ 23 มกราคม 2560  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญบริหารงานโดย นายอนิรุุทธิ์  ภาวะนา  นายกอบต.เยี่ยมชมสวนเศรษฐกิจพอเพียงสัมมาชีพ บ้านนาเจริญหมุ่ที่ 1

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ " ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งร่วมรณรงค์ปลอดเหล้าลดอุบัติเหตุจราจร " ร่วมกับ สสส.

     วันที่ 23 มกราคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญบริหารงานโดย นายอนิรุุทธิ์  ภาวะนา  นายกอบต.แจ้งว่าหากท่านเห็นแผ่นซีดีเก่าติดอยุ่ทั่วทั้งตำบลเนื่องจากการจัดทำโครงการ " ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งร่วมรณรงค์ปลอดเหล้าลดอุบัติเหตุจราจร " ร่วมกับ สสส. เพราะฉะนั้นการติดแผ่นซีดีก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะเป็นการป้องกันจุดเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆ 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

     วันที่ 14 มกราคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญบริหารงานโดย นายอนิรุุทธิ์  ภาวะนา  นายกอบต. พร้อมด้วยนายเอนก พจมานเมธี ปลัดอบต.จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ซึ่งในงานมีกิจกรรมการแสดงของเด็กนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตรับผิดชอบของ อบต.นาเจริญ นอกจากนั้นหน่วยงานทั้งในเขตตำบลนาเจริญและหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งประชาชนทั่วไปก็ได้นำขนม ไอศกรีม ลูกโป่งและอาหารมาไว้บริการเด็กๆ และผู้เข้าร่วมงานฟรี

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดโครงการถนนสายวัฒนธรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 วัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

     วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 06.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญบริหารงานโดย นายอนิรุุทธิ์  ภาวะนา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยนายเอนก พจมานเมธี ปลัดอบต.เปิดโครงการถนนสายวัฒนธรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 วัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ซึ่งเป็นการรวมพลังทั้ง พนักงานส่วนตำบล อบต.นาเจริญ  ,ชุมชน ,โรงเรียน, วัด และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดชุมชนนาเจริญชุมชนสะอาด ถนนปลอดภัย ใส่ใจนาเจริญ

     25 พฤศจิกายน 59  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญบริหารงานโดย นายอนิรุุทธิ์  ภาวะนา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยนายเอนก พจมานเมธี ปลัดอบต.จัดกิจกรรม รณรงค์ทำความสะอาดชุมชนนาเจริญชุมชนสะอาด ถนนปลอดภัย ใส่ใจนาเจริญ เป็นการรวมพลังทั้ง อบต.นาเจริญ/ชุมชน/โรงเรียน/วัด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ

     วันที่ 22 ธันวาคม 2559  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญบริหารงานโดย นายอนิรุุทธิ์  ภาวะนา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ นายอนิรุทธิ์ ภาวะนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ ได้นำเสนอผลงานในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาโดยมีประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...