Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 33.3%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

     วันที่ 14 มกราคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญบริหารงานโดย นายอนิรุุทธิ์  ภาวะนา  นายกอบต. พร้อมด้วยนายเอนก พจมานเมธี ปลัดอบต.จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ซึ่งในงานมีกิจกรรมการแสดงของเด็กนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตรับผิดชอบของ อบต.นาเจริญ นอกจากนั้นหน่วยงานทั้งในเขตตำบลนาเจริญและหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งประชาชนทั่วไปก็ได้นำขนม ไอศกรีม ลูกโป่งและอาหารมาไว้บริการเด็กๆ และผู้เข้าร่วมงานฟรี

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดโครงการถนนสายวัฒนธรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 วัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

     วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 06.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญบริหารงานโดย นายอนิรุุทธิ์  ภาวะนา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยนายเอนก พจมานเมธี ปลัดอบต.เปิดโครงการถนนสายวัฒนธรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 วัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ซึ่งเป็นการรวมพลังทั้ง พนักงานส่วนตำบล อบต.นาเจริญ  ,ชุมชน ,โรงเรียน, วัด และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดชุมชนนาเจริญชุมชนสะอาด ถนนปลอดภัย ใส่ใจนาเจริญ

     25 พฤศจิกายน 59  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญบริหารงานโดย นายอนิรุุทธิ์  ภาวะนา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยนายเอนก พจมานเมธี ปลัดอบต.จัดกิจกรรม รณรงค์ทำความสะอาดชุมชนนาเจริญชุมชนสะอาด ถนนปลอดภัย ใส่ใจนาเจริญ เป็นการรวมพลังทั้ง อบต.นาเจริญ/ชุมชน/โรงเรียน/วัด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ

     วันที่ 22 ธันวาคม 2559  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญบริหารงานโดย นายอนิรุุทธิ์  ภาวะนา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ นายอนิรุทธิ์ ภาวะนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ ได้นำเสนอผลงานในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาโดยมีประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีหล่อพระปางห้ามญาติในชื่อ “พระพุทธสุวัฒนอินทพรมงคล” (พระพุทธเจ้าผู้เจริญสูงสุดเป็นเจ้าแห่งมงคลทั้งปวง) ณ ป่าลานธรรม “รวมใจ รู้รักสามัคคี” วัดป่านาเจริญ

    เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ คณะสงฆ์วัดป่านาเจริญ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ หัวหน้าส่วนราชการพื้นที่ตำบลนาเจริญ ฝ่ายปกครองตำบลนาเจริญ และ ประชาชนตำบลนาเจริญ จัดพิธีหล่อพระปางห้ามญาติในชื่อ “พระพุทธสุวัฒนอินทพรมงคล” (พระพุทธเจ้าผู้เจริญสูงสุดเป็นเจ้าแห่งมงคลทั้งปวง) ณ ป่าลานธรรม “รวมใจ รู้รักสามัคคี” วัดป่านาเจริญ ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจากพระเดชพระคุณท่านพระรัตโนภาสวิมล เจ้าอาวาสวัดแสงเกษม ตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมทั้ง ได้รับเกียรติจากท่าน พลตรีอชิร์ฉัตร โรจนะภิรมย์ ตำแหน่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๒ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และ นายเมธาศิษฎ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี ตำแหน่ง นายอำเภอเดชอุดมร่วมในพิธีฯ

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี "ครบรอบ 61 ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี"

     วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญบริหารงานโดย นายอนิรุุทธิ์  ภาวะนา  นายกอบต.นำพี่น้องชาวตำบลนาเจริญร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ กิจกรรมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี "ครบรอบ 61 ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี" ณ.บริเวณรอบทุ่งศรีเมืองและศาลากลางจังหวัดหลังเก่า  

อ่านเพิ่มเติม...