Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 33.3%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบต.นาเจริญ รับรางวัล ชนะเลิศ ประเภท เทียนโบราณดั้งเดิม ในงานแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2559

     วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประเภท เทียนโบราณดั้งเดิม ในงานแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2559

 

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญทุกท่าน ชมและเชียร์ต้นเทียนจาก อบต.นาเจริญ ในงานแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2559

     วันที่ 18 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ ขอเชิญทุกท่าน ชมและเชียร์ต้นเทียนจาก อบต.นาเจริญ ในงานแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2559

 

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลนาเจิญผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ร่วมออกมาใช้สิทธิ์ ออกเสียงประชามติ

     ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกําหนดวันออกเสียงประชามติ โดยกำหนดให้ วันที่ 7 ส.ค.2559 เป็นวันออกเสียงประชามติ ในประเด็นดังต่อไปนี้ คือ 1.ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ 2. ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบประเด็นเพิ่มเติมของสนช. ที่ให้รัฐสภาเป็นผู้พิจารณาเลือกนายกรัฐมนตรี

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559

     วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ ร่วมกับประชาชนตำบลนาเจริญ "ทำความดีเพื่อแม่" ตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559

 

อ่านเพิ่มเติม...

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ประจำปีงบประมาณ 2559

     วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ โดยท่านนายกอนิรุทธิ์ ภาวะนา พร้อมกับคณะผู้บริหาร สภา อบต. ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนการ ร่วมเป็นเกียรติมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 76 ราย ณ หอประชุม อบต.นาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนและพัฒนานวัตกรรมการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

     วันที่ 27 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนและพัฒนานวัตกรรมการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อเตรียมจัดงานเดินรณรงค์ เทเหล้า เผาไฟ สุขใจนาเจริญ

 

อ่านเพิ่มเติม...