Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 33.3%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัย ประจำปี 2559

     เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ โดย นายอนิรุทธ์ ภาวะนา นายกฯ ร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ตำบลนาเจริญ จัดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัย ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมการจัดทำพานบายศรีสู่ขวัญ

     องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ ได้จัดโครงการฝึกอบรมการจัดทำพานบายศรีสู่ขวัญ .ให้กับประชาชนในตำบล ตลอดจนผู้ที่สนใจจะฝึกอบรมเพื่อนำไปปรับเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้กำตนเองและครอบครัว ซึ้งอบรมเป็นเวลาทั่งสิ้น 3วัน

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ ได้กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เพื่อดำเนินการตามบทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญจึงขอประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญให้ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังในการประชุมสภาฯ วันดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อประจำปีงบประมาณ 2558 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญได้จัดทำโครงการออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อประจำปีงบประมาณ 2558 งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11 ตามแนวทางและนโยบายของภาครัฐในการเสริมสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อ

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ ร่วมถวายมหากฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญได้ร่วมถวายมหากฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 ณ วัดศิริมงคล ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญได้ร่วมถวายมหากฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2557 ณ วัดศิริมงคล ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพระมหากัณหา สุขกาโม พระสายกรรมฐานวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมารามวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม (วัดป่าทรัพย์ทวี) ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในงานดังกล่าว ตลอดจนคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ นำโดยท่านนายกอนิรุทธิ์ ภาวะนาและท่านกำนันพรณรงค์ ลิ้มวงศ์ทอง กำนันตำบลนาจริญเป็นประธานฆราวาส รวมทั้งผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วทุกสารทิศร่วมทำบุญถวายผ้ามหากฐินสามัคคี

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพตำบลนาเจริญ

วันที่ 18 มิถุนายน 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาเจริญ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ โดยประธานกองทุนฯ นายอนิรุทธ์ ภาวะนา ได้หารือการวางแผนและกำหนดแนวทางการดำเนินงานของกองทุนฯตลอดจนได้แจ้งที่ประชุมให้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีจะออกรับบริการรับบริจาคโลหิตในวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 พร้อมแจ้งให้หน่วยที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมการดำเนินการในวันดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...