Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 33.3%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการแก้ปัญหาผักตบชวา ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ บริเวณห้วยตำแย

      วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 นายอนิรุทธิ์ ภาวะนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ร่วมโครงการแก้ปัญหาผักตบชวา ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ บริเวณห้วยตำแย

 

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ นำเทียนเข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแห่งเทียนพรรษา ประจำปี 2560

      วันที่ 9 กรกฎาคม 2560 นายอนิรุทธิ์ ภาวะนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ นำเทียนเข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแห่งเทียนพรรษา ประจำปี 2560 จังหวัดอบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วม " กิจกรรม เดิน - วิ่ง OLYMPIC DAY 2017 " ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ( หลังเก่า )

       เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 นายอนิรุทธิ์ ภาวะนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ และอสม.ตำบลนาเจริญ เข้าร่วม " กิจกรรม เดิน - วิ่ง OLYMPIC DAY 2017 " ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ( หลังเก่า )

อ่านเพิ่มเติม...

จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน "หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์"

       วันที่ 29 มิถุนายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน "หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์" ประจำปี2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ

อ่านเพิ่มเติม...

จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารร่างกายสำหรับผู้สูงอายุ

     วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารร่างกายสำหรับผู้สูงอายุ โดยวิทยากรครูปลานักกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาลพระยุพราชเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมเปิดโครงการถนนสายวัฒนธรรม กับ ลดเมาเพิ่มสุข กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในวันวิสาขบูชา และการทำบุญครบรอบก่อตั้งวัดป่าห่องเตย 26 ปี

     วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญบริหารงานโดย นายอนิรุุทธิ์  ภาวะนา  นายกอบต.นำพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญร่วมเปิดโครงการถนนสายวัฒนธรรม กับ ลดเมาเพิ่มสุข กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในวันวิสาขบูชา และการทำบุญครบรอบก่อตั้งวัดป่าห่องเตย 26 ปีณ วัดป่าบ้านห่องเตย ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลฯ ประธานในพิธีเปิดโดยนายเมธาศิษฏ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอเดชอุดม 

อ่านเพิ่มเติม...