Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 33.3%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมโครงการถนนสายวัฒนธรรม และก้าวคนละก้าว เพื่อลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และลดอุบัติเหตุจราจร

     องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลนาเจริญ จัดโครงการถนนสายวัฒนธรรม และก้าวคนละก้าว เพื่อลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และลดอุบัติเหตุจราจร ณ วัดป่าห่องเตย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมจัดประชุมออกแบบการรณรงค์ ลดเมา เพิ่มสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 และติดตามงานด้านการเงิน นโยบายฯ รวมทั้งกิจกรรมที่ทำ โดยมีเครือข่ายเข้าร่วม 20 อปท

      องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมจัดประชุมออกแบบการรณรงค์ ลดเมา เพิ่มสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 และติดตามงานด้านการเงิน นโยบายฯ รวมทั้งกิจกรรมที่ทำ โดยมีเครือข่ายเข้าร่วม 20 อปท. ๆละ 4 คน รวม 80 คน ซึ่งเครือข่ายได้อกแบบกิจกรรมโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งและการมีส่วนร่วมของชุมชน ระหว่างวันที่18-19 ธันวาคม 2560 ศปง.นาเจริญ

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการปฏิบัติธรรม ลดเมาเพิ่มสุข "ลานธรรมสายใยความรู้สู่ชุมชน"

       วันที่ 5 ธันวาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการปฏิบัติธรรม ลดเมาเพิ่มสุข "ลานธรรมสายใยความรู้สู่ชุมชน" ระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ณ ลานธรรม วัดป่าห่องเตย ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายนายอนิรุทธิ์ ภาวะนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม...

จัดงานประเพณีบุญเดือนแปด กวนข้าวทิพย์ ประจำปี 2560

      วันที่ 30 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดงานประเพณีเดือนแปด กวนข้าวทิพย์ ประจำปี 2560 โดย เครือข่ายพระสงฆ์ ชาวบ้านในชุมชนนาเจริญ และนักเรียน ร่วมกันกวนข้าวทิพย์ ณ วัดป่าห่องเตย

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ปี 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ

      วันที่ 29 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ จัดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ปี 2560 มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกับเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมที่โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

      วันที่ 3 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมที่โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาเจริญ ผู้สูงอายุยังคงร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา ผู้สูงอายุมีความสุขที่ได้มาพบมากัน ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ

อ่านเพิ่มเติม...