Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 33.3%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์ป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครอาสาท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ จ้างเหมาจัดพิมพ์ป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครอาสาท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

     บัดนี้จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์ป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครอาสาท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ดังนี้  (รายละเอียดคลิกดาวน์โหลดเอกสาร)