Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 33.3%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จัดเก็บภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ ได้จ้างเหมาจัดพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จัดเก็บภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง       นั้น

     บัดนี้จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จัดเก็บภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง       ดังนี้  (รายละเอียดคลิกดาวน์โหลดเอกสาร)