Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 33.3%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประชาสัมพันธ์ ตำบลนาเจริญ ฮักแพงแงงกัน ตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วมใน 3 จังหวัด

Share

      วันที่ 2 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ ประชาสัมพันธ์ ตำบลนาเจริญ ฮักแพงแงงกัน ตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วมใน 3 จังหัวด ได้แก่ จ.ร้อยเอ็ด จ.กาฬสินธุ์ จ.มหาสารคาม เเละจ.อุบล จุดรับบริจาคอยู่ ณ.ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ ซึ่งสิ่งที่ได้รับบริจากจะออกเดินทาง วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 07.00 น.