Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 33.3%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ร่วมกับเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมที่โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

Share

      วันที่ 3 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมที่โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาเจริญ ผู้สูงอายุยังคงร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา ผู้สูงอายุมีความสุขที่ได้มาพบมากัน ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ