Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 33.3%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

จัดงานประเพณีบุญเดือนแปด กวนข้าวทิพย์ ประจำปี 2560

Share

      วันที่ 30 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดงานประเพณีเดือนแปด กวนข้าวทิพย์ ประจำปี 2560 โดย เครือข่ายพระสงฆ์ ชาวบ้านในชุมชนนาเจริญ และนักเรียน ร่วมกันกวนข้าวทิพย์ ณ วัดป่าห่องเตย