Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 33.3%
ปานกลาง - 33.3%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

โครงการปฏิบัติธรรม ลดเมาเพิ่มสุข "ลานธรรมสายใยความรู้สู่ชุมชน"

Share

       วันที่ 5 ธันวาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการปฏิบัติธรรม ลดเมาเพิ่มสุข "ลานธรรมสายใยความรู้สู่ชุมชน" ระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ณ ลานธรรม วัดป่าห่องเตย ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายนายอนิรุทธิ์ ภาวะนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด