วันอังคาร, 17 ตุลาคม 2560 14:25

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

     องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ ได้จัดทำรายงานการมีส่วนร่วมของผู้บริหารเสร็จเรียบรอยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Poll

ประชาชนชาวตำบลนาเจริญ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ