วันจันทร์, 28 มกราคม 2562 16:02

รายงานผลการตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  ได้รายงานผลการตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ ได้รับรายงานผลการตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินของสำนักตรวจงานแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Poll

ประชาชนชาวตำบลนาเจริญ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ