Hot News :
วันศุกร์, 29 พฤศจิกายน 2562 15:55

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 โครงการ (ตามรายละเอียดเแนบท้าย)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  ได้ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 โครงการ (ตามรายละเอียดเแนบท้าย) บัดนี้ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Poll

ประชาชนชาวตำบลนาเจริญ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ