ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บิหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี